سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
هرکس دانش را بطلبد برای اینکه با دانشمندان همراه شود یا با نادانان بستیزد یا مردم را متوجه خود کند، خداوند او را داخل آتش گرداند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

عکس پرورش ماهی کلیک کنید


پرورش ماهی قزل آلا کلیک کنید


نقشه استخر پرورش ماهی کلیک کنید


طرح پرورش ماهی قزل آلا کلیک کنید


انواع جیره برای ماهی قزل آلا کلیک کنید


آموزش پرورش ماهی کلیک کنید


نحوه ساخت استخر پرورش ماهی کلیک کنید


آموزش پرورش و تکثیر ماهی قزل آلا اینجا کلیک کنید


آموزش پرورش و تکثیر ماهی قزل آلا اینجا کلیک کنید


آموزش پرورش و تکثیر ماهی قزل آلا اینجا کلیک کنید

 
شنبه 94 فروردین 29 , ساعت 9:30 عصر

    ساختمان استخر پرورش ماهی,
    شرایط ایجاد استخر پرورش ماهی,
    پلان برای استخر پرورش ماهی,
    عکس از استخر پرورش ماهی,
    ابعاد استاندارد استخر پرورش ماهی,
    پلان استخر پرورش ماهی قزل,

 

 

مقایسه دو نوع قزل آلا:
بنا به دلایل زیر ماهی رنگین کمانبه مراتب برای پرورش مناسب تر است :
1ـ این ماهی به مراتب آسانتر ازقزل آلا خال قرمز نسبت به محیط سازگاری برامده می نماید ، تمایل بیشتری به اهلی شدن دارد و از غذای دستی آسانتر استفاده می کند ،. نسبت به درجات آب و کمبود اکسیژن پایدار است .
2ـ این ماهی نسبت به بیماریها بهمراتب پایدارتر است .
3ـ نمو تخم در زمان کوتاهتریانجام می شود و رشد آن پرشتابتر است ، کمتر گوشتخوار است و ماهیان کمتری را شکار می کند . دارای رشد پرشتاب است .از انواع کرمها و نرم تنان خوراک می کند و تحت مدیریت خوب و در صورت برخورداری از خوراک مناسب در درجه حرارت دلخواه رشد 7ـ9 روز طول میکشد که بچه ماهی با وزن 2 گرم به وزن 250 گرم برسد.
استخرهای پرورش ماهی :
مساحت مزارع خاکی پرورش ماهی قزلآلا بیشتر 5/0 تا 2 هکتار است و تعداد مزارعی که بزرگتر از این مساحت باشد خیلی اندک است . تعداد و تناسب استخرها و تاسیسات بستگی به هدف مزرعه دارد و اگر مزرعه قصد تکاپو در تمامی گامهای تولید دارد باید دارای استخرهای مولدین ، ساختمان انکوباسیون ، ساختمان تخم کشی ، استخرهای نوزادگاه و استخرهای پرواری باشد . ولی اگر تولید کننده قصد دارد تنها ماهی گوشتی تولید کندمی تواند دارای استخرهای پرورش ماهیان در سنین گوناگون باشد .


لیست کل یادداشت های این وبلاگ